The Effects on Degradation Treatment of CMC-HLC/EDC-ADH Hydrogels using Collagenase I and Simulated Body...

Xian Li1, Daidi Fan1*, Jianjun Deng1, Junfeng Hui1, Xiaoxuan Ma1, Chenhui Zhu1 and Wenjiao Xue2

Pages: 475-480

Abstract  |  PDF

Studies on the Characteristics of Aerobic Granular Sludge and the Degradation Dynamics of Organic...

Xia Zhao1,2*, Jimin Shen2, Huixia Feng1, Zhonglin Chen2, Xiaochun Wang1 and Yangli Zhao1

Pages: 469-474

Abstract  |  PDF

Pneumatic Feeding System Research of the Low-temperature Deposition Manufacturing Based on System Identification and...

Yuanyuan Liu*, Shuhui Fang, Zhenzhong Han, Ying Liu, Yongze Yu and Qingxi Hu

Pages: 447-452

Abstract  |  PDF

Bionics Design and Dynamic Simulation for Lower Limbs Prosthesis

Yiyong Yang1*, Shengwen Wang, Rencheng Wang2 and Min Yang1

Pages: 425-431

Abstract  |  PDF