The Study on Local Thermo-therapy with CT Measure Temperature: the Pharmacokinetics Study of Iohexolthermosensitive...

Zhang Bin-gjie1*, Li Mu1, Gao Jing2, Zeng Yong2, Yu Fei3 and Zhuang Lu-ning3

Pages: 369-374

Abstract  |  PDF

Dynamic Expression and Alteration of Vascular Endothelial Growth Factor and Angiopoietin in Hepatocyte Malignant...

Liwei Qiu1, Min Yao2, Haijian Zhang1, Meijuan Yan2, Li Wang2 and Dengfu Yao1*

Pages: 185-193

Abstract  |  PDF

Preparation of Monovalent Circular ssDNA Aptamer Using Rolling Circle Amplification Method

Huiyong Yang1,2, Li Yang1,2, Junsheng lin1, 2, 3 and Yong Diao1,2*

Pages: 481-485

Abstract  |  PDF

Expression of Nrf2 in Macrophage (RAW264.7) Induced by Serum of Burn Septic Rat

Jian da Zhou1, Pashupati Babu Pokharel2, Feng Hu1, Wu Xiong1, Ke Cao3, Jin-yan Liu1, Bi-mei Jiang4, Yong Chen5, Rui Liu1* and Can-juan Xiong6*

Pages: 75-85

Abstract  |  PDF

Numerical Simulation of Moisture and Heat Coupled Migration in Seasonal Freeze-thaw Soil Media

Junfeng Chen1, Xiuqing Zheng1*, Hongfei Zang1, Ping Liu1 and Ming Sun2

Pages: 151-158

Abstract  |  PDF

Chemical Constituents of the Root of Mirabilis jalapa

Jiang Yanxia1, Liu Zhe2 and Lei Juntao2*

Pages: 329-333

Abstract  |  PDF