Formulation of Carboxyl-Functioned Magnetic Nanoparticles for Magnetically Guided Aeromonos sp. F3 Separation

Siriguleng Qian, Hongying Wang, Wenjing Pang, Chunzhi Zhang and Lina Cong*

Pages: 3043-3050

Abstract  |  PDF

Design and Implementation of Novel Elbow Orthosis

Guodong Gao1, Xiaogang Zhang1*, Yiwei Jang1, Min Song1, Linzhong Cao1, Guodong Yang1, Bin Xu1, Yuan Song2, Shiwei Xu1 and Yuanzhen Li1

Pages: 309-315

Abstract  |  PDF

Envelope Filtering Method for the SEMG Continuous Action

Bo You1#, Hanqing Zhao2,3#* and Liu Yi1

Pages: 323-328

Abstract  |  PDF

The Development of Functional Black Bean Soy Sauce

Shoupeng Wan1#, Meng Wang1#, Chunling Wang1 and Lihua Hou1*

Pages: 95-100

Abstract  |  PDF

Endogenous Orbital Cellulitis and Endophthalmitis Induced by Klebsiella can be the First Sign of...

Wen-song Zhang1, Ji-Long Hao2, Hong Zhang2, Shu-Yan Gu2 and Hong-yan Zhou2*

Pages: 101-104

Abstract  |  PDF

Expression of Nrf2 in Macrophage (RAW264.7) Induced by Serum of Burn Septic Rat

Jian da Zhou1, Pashupati Babu Pokharel2, Feng Hu1, Wu Xiong1, Ke Cao3, Jin-yan Liu1, Bi-mei Jiang4, Yong Chen5, Rui Liu1* and Can-juan Xiong6*

Pages: 75-85

Abstract  |  PDF

A Review on Biofuel Production from Biomass by Microorganisms

He Jiaxin1,2 and Liu Zhenling1*

Pages: 111-116

Abstract  |  PDF