Review on Protocol Development for Detection and Identification of Listeria monocytogenes in Foods

Hai Yen Lee1,2, Lay Ching Chai3, Yoshitsugu Nakaguchi4, Mitsuaki Nishibuchi1,2 and Son Radu1,2

Pages: 2523-2530

Abstract  |  PDF

Biological Control of the Root-knot Nematode, Meloidogyne incognita on Tobacco Using Native Biological Agents

Zhu Zhi-Yu, Mei Peng-Ying, Chen Guo-Kang*, Zhu ZY, Mei PY and GK Chen*

Pages: 2513-2521

Abstract  |  PDF

Effect of Exogenous Ethylene (ET) on Regulating Carotenogenesis Expression and Astaxanthin Accumulation in Haematococcus...

Zhengquan Gao1, Chunxiao Meng1*, Hongzheng Gao1, Naihao Ye2, Xiaowen Zhang2, Yuanfeng Su1, Yuren Zhao1 and Yuanyuan Wang1

Pages: 2503-2511

Abstract  |  PDF

Facilitation of Paenibacillus amyloliquefaciens on Morchella angusticeps

Chao-Nan Li1, Lin-Hui Li1, Hai-Jun Liao1, Ting He1, Yan Sheng1 and Bin-Han Li2

Pages: 2495-2502

Abstract  |  PDF

Anthraquinone Metabolites from Endophytic Nigrospora sp BM-2 and Optimization of Fermentation Medium for High...

Hongqi Zhang1, Zhangshuang Deng2*, Zhiyong Guo2, Jianfeng Chen2, Junzhi Wang2 and Kun Zou1,2*

Pages: 2489-2494

Abstract  |  PDF

Optimization of Breeding and Cultivation Conditions for Mutant Strain with High Productivity of γ-Polyglutamic...

Biaosheng Lin1,2, Fengyan Qiu1, Qiaoxue Lin1 and Yanping Hong1*

Pages: 2479-2488

Abstract  |  PDF

Production of Biological Control Agent Bacillus subtilis B579 by Solid-State Fermentation using Agricultural Residues

Tao Tian1, Bing Bing Sun1, Shu Qin Sun1, Xiu-Rong Yang1, Wei Li1, Ping Ma2* and Li-Qun Zhang3

Pages: 2473-2478

Abstract  |  PDF

Proteome Analysis of Pseudomonas putida F1 Biofilms on Two Substrata

Junjun Liu1, Xiao Zhang1, Yuzhen Zhang1, Jeremy R. Mason2 and Honglei Liu1*

Pages: 2463-2471

Abstract  |  PDF