Reinforcement of the Antioxidative Properties of Chickpea Beverages Through Fermentation Carried Out by Probiotic...

Katarzyna Skrzypczak1, Ewa Jabłońska- Ryś1*, Klaudia Gustaw2, Aneta Sławińska1, Adam Waśko2, Wojciech Radzki1, Monika Michalak-Majewska1 and Waldemar Gustaw1

Article: 5349 |  Pages: 01-12

Abstract  |  Full Text  |  PDF  |  XML

https://doi.org/10.22207/JPAM.13.1.01